Työnohjaus

Työnohjaus, logoterapia ja liike-elämän tuntemus ovat Oivalluksen Oven peruspilareita. Ratkaisu- ja tarkoituskeskeinen tapa ajatella sekä aito ja arvostava kohtaaminen ovat minulle huipputärkeitä arvoja.

Coaching

Coaching on valmennusprosessi, jossa coach (valmentaja, sparraaja, koutsi) auttaa ihmistä ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan niin, että hän voi ensin määrittää ja sitten saavuttaa tavoitteensa.

Logoterapia

Logoterapian keskeinen pyrkimys on saattaa ihminen tietoiseksi elämänsä eri vaiheiden tarkoituksista ja oman elämänsä mielekkyydestä. Tärkeää on se, mitä itse lähettää eteenpäin, koska siihen pystyy vaikuttamaan ja koska se viime kädessä myös muuttaa ihmistä itseään.

NLP

NLP eli Neuro-Linguistic Programming on malli, jolla voidaan tutkia ja kehittää inhimillistä kommunikaatiota. Sen avulla voi muuttaa omia reaktioitaan, toimintaansa, ajatteluaan tai tunteitaan.