Logoterapia

Logoterapian keskeinen pyrkimys on saattaa ihminen tietoiseksi elämänsä eri vaiheiden tarkoituksista ja oman elämänsä mielekkyydestä. Tärkeää on se, mitä itse lähettää eteenpäin, koska siihen pystyy vaikuttamaan ja koska se viime kädessä myös muuttaa ihmistä itseään.