Logoterapia

Logoterapian on kehittänyt wieniläinen neurologi, psykiatri ja professori Viktor E. Frankl (1905-1997). Logoterapia on tarkoitukseen ja toivoon keskittynyttä lyhytterapiaa ja filosofiaa yhdistettynä myönteiseen maailmankatsomukseen. Logoterapian mukaan ihmisellä on fyysisen ja psyykkissosiaalisen ulottuvuuden lisäksi myös henkinen ulottuvuus, jonka ominaisuuksia ovat vapaus ja vastuu, aito omatunto ja tahto tarkoitukseen. Logoterapian keskeinen pyrkimys on saattaa ihminen tietoiseksi elämänsä eri vaiheiden tarkoituksista ja oman elämänsä mielekkyydestä. Ihmisenä oleminen on suuntautumista itsen ulkopuolelle, johonkin tehtävään tai toiseen ihmiseen. Tärkeää on se, mitä itse lähettää eteenpäin, koska siihen pystyy vaikuttamaan ja koska se viime kädessä myös muuttaa ihmistä itseään. Logoterapiassa katse on tulevaisuudessa. Menneisyys käsitellään kokemusten ja voimavarojen lähteenä, vaikeista asioista selviytymisenäkin.

Logoterapiaa, arjen lohduttavaa filosofiaa, tarvitaan. Nykyajan ihmisen ongelmat ovat hyvin pitkälle myös henkisiä voimia kuluttavia, jotka ratkaisemattomina tai virheellisesti ratkaistuina voivat aiheuttaa sekä fyysisiä että psyykkissosiaalisia häiriöitä.

Logoterapia on levinnyt psykoterapian ulkopuolelle useille elämän alueille ja ammatteihin. Se sopii erinomaisesti työnohjaukseen ja coachingiin (valmennukseen). Varsinkin työelämässä, jatkuvien muutosten keskellä, tarvitaan kestävämpää näkökulmaa ja arvomaailmaa. Logoterapeutit ja logoterapiaohjaajat voivat auttaa ihmistä jaksamaan omassa ympäristössään.

Oivalluksen Oven logoterapia

Logoterapeutin vastaanotto – "coachingtapaaminen" logoterapian valossa. Paneudumme elämäntilanteeseesi logoterapeuttisin menetelmin ja kysymyksin.

"Surusta toivoon ja tarkoitukseen" -logoterapeuttinen sururyhmä, 6 tapaamiskertaa. Uuteen ryhmään otan ilmoittautuneita vastaan. Jos olet menettänyt läheisesi, saatat tarvita ympärillesi saman kokeneita ihmisiä sekä logoterapeuttisen, tulevaan katsovan näkökulman.

Logoterapeuttinen elämäntaitoryhmä – jatkuva ilmoittautuminen. Uusi ryhmä alkaa, kun sopiva ryhmä on koossa. Elämäntaitoryhmä voi olla myös räätälöity ryhmän toiveen mukaan, esimerkiksi kiireessä jaksaminen, työttömien päiväryhmä, elämä kriisin jälkeen.

Logoterapeuttinen omaelämäkerta, kesto noin yksi vuosi. Uusi ryhmä voi aloittaa, kun sopiva määrä (max 4) oman elämänsä pohtijoita ja kirjoittajia on koossa.

 

Logoterapiasta lisää mm. seuraavilta internetsivuilta:
http://www.logoterapia.fi/
http://www.logoterapiayhdistys.fi