Ratkaisu- ja tarkoituskeskeinen tapa ajatella sekä aito ja arvostava kohtaaminen ovat minulle huipputärkeitä arvoja.

Erilaisuus tuo uusia näkökulmia ja sydämellä tekeminen iloa jokaiseen (työ)päivääni. Tärkeää vapaaehtoistyötäni on ollut saattohoidon tukihenkilönä toimiminen. Vapaa-ajalla luen paljon sekä tykkään liikkua ryhmässä, jossa joku muu määrää. Hyvin usein minut nähdään käsi poskella miettimässä isoja asioita ja elämää ylipäätään.

Liikkeelle lähden Etelä-Karjalasta käsin. Nähdään!

Työnohjaus logoterapia NLP Lappeenranta
Liisa Nikkilä ent. Keinänen

 

KRIISISTÄ VOIMAVARAKSI
– kurssi pienryhmässä

Kurssi on tarkoitettu Sinulle, jolla on takanasi elämän tuoma äkillinen kriisi. Olet ehkä joutunut luopumaan jostakin: ihmisestä, työpaikasta, terveydestä, entisestä elämästäsi ym. Syvin suru ja tallattu suo on jo takana. Tahdot eteenpäin.

Työnohjaus

Työnohjaus, logoterapia ja liike-elämän tuntemus ovat Oivalluksen Oven peruspilareita. Ratkaisu- ja tarkoituskeskeinen tapa ajatella sekä aito ja arvostava kohtaaminen ovat minulle huipputärkeitä arvoja.

Coaching

Coaching on valmennusprosessi, jossa coach (valmentaja, sparraaja, koutsi) auttaa ihmistä ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan niin, että hän voi ensin määrittää ja sitten saavuttaa tavoitteensa.

Logoterapia

Logoterapian keskeinen pyrkimys on saattaa ihminen tietoiseksi elämänsä eri vaiheiden tarkoituksista ja oman elämänsä mielekkyydestä. Tärkeää on se, mitä itse lähettää eteenpäin, koska siihen pystyy vaikuttamaan ja koska se viime kädessä myös muuttaa ihmistä itseään.

NLP

NLP eli Neuro-Linguistic Programming on malli, jolla voidaan tutkia ja kehittää inhimillistä kommunikaatiota. Sen avulla voi muuttaa omia reaktioitaan, toimintaansa, ajatteluaan tai tunteitaan.

Asiakkaitani mm.

Eksote Oivalluksen Ovi Lappeenranta
Eksote Oivalluksen Ovi Lappeenranta
Eksote Oivalluksen Ovi Lappeenranta
Eksote Oivalluksen Ovi Lappeenranta

Facebook